Търсите работа? Станете част от ОП Туризъм!

Шрифт: A A A
  отпечатай

Търсите работа? Станете част от екипа на ОП Туризъм!
 

ОП Туризъм обявява прием на документи за следните длъжности: Моряк, Готвач и Сервитьор. Документи за кандидатстване ще се приемат от 24.06.2022 г. до 08.07.2022 г. (включително) всеки работен ден, от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 до 16:30 ч., в офиса на ОП „Туризъм“, на адрес: гр. Бургас, пл. „Царица Йоанна“, Автогара „Юг“, ет. 2.

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

 

1.Моряк

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – средно морско;
 • Валидно свидетелство за правоспособност;
 • Плавателен стаж – минимум 3 години.

Основни отговорности:

 • Подава и приема швартовите, швартова кораба и извършва постоянно наблюдение на швартовите въжета на стоянка;
 • Поддържа плавателния съд и складовете в боядисано, чисто и подредено състояние;
 • Осигурява безопасен достъп до борда на пътуващите – фиксира и обезопасява сходнята и съдейства на хората при качване и слизане. На разположение на Капитан и Главен механик при аварийни ситуации;
 • Участва в бункероването на вода, ГСМ и приемането на резервни части, продукти  и материали;
 • Изпълнява и други задачи по нареждане на Капитана на кораба.
   

Необходими документи

 1. Копие от диплома за завършено образование;
 1. Автобиография;
 2. Трудова книжка;
 3. Свидетелство за медицинска годност;
 4. Свидетелство за правоспособност и документи съгласно Наредба № 6 за компетентността на морските лица в Република България.
 5.  

Основна работна заплата: 900,00 лв. Целогодишна заетост.

 

2.Сервитьор

Изисквания за заемане на длъжността

Образование: средно. Професионален опит: минимум 1 година трудов стаж по специалността.

Мотивиран, коректен, с желание за развитие и умения за работа в екип. Да познава правилата за обслужване и сервиране; касовите системи за извършване на сервитьорска дейност, както и реда и изискванията за извършване на касови операции при изписване и отчитане на оборота.

С готовност за работа в динамична среда и способност за организиране на работния процес, дипломатичност и такт на работното място. С възможност за работа на график.

Основни отговорности:

 • Обслужва определен район и оказва съдействие при по-голямо натоварване на колегите;
 • Осигурява качество и бързина на обслужване;
 • Сервира и отсервира при спазване на технологичните правила и дискретност;
 • Поддържа хигиената в определения му район;
 • Оформя съответните касови документи за извършените услуги;
 • Отчита ежедневно оборота от извършената дейност;
 • Други, конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

Необходими документи:

1. Копие от диплома за завършено образование

2. Автобиография

3. Трудова книжка

4. Медицинско свидетелство – при постъпване

5. Здравна книжка – при постъпване

 

Основна работна заплата: 950,00 лв. Целогодишна заетост.

 

 

 1. Готвач

Изисквания за заемане на длъжността

Образование: средно. Професионален опит: минимум 3 години трудов стаж по специалността.

Мотивиран, коректен, с желание за развитие и умения за работа в екип.  Да познава нормативните актове, свързани с технологията на готварското производство; хигиенно-санитарните изисквания за производството на гот­варска продукция; нормативните изисквания за охрана на труда и противопожарна безопасност при работа в кухнята.

С готовност за работа в динамична среда и способност за организиране на работния процес, дипломатичност и такт на работното място. С възможност за работа на график.

Основни отговорности:

 • Участва в производството на готварска продукция, като спазва изискванията за количеството и качеството на вложените продукти, в съответствие с установените рецептури;
 • Извършва приемане и подготовка на хранителните продукти;
 • Следи за работата на машините, съоръженията и състоянията на посудата;
 • Спазва правилата за организация и охрана на труда в кух­нята;
 • Поддържа производствена хигиена на работ­ното място, съгласно санитарните изисквания;
 • Носи отговорност за хигиената при производство и съхранение на  хранителната продукция;
 • Носи отговорност за вреди от рекламации за приготвената готварска продукция;
 • Други, конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

Необходими документи

 1. Копие от диплома за завършено образование
 2. Автобиография
 3. Трудова книжка
 4. Медицинско свидетелство – при постъпване
 5. Здравна книжка – при постъпване

 

Основна работна заплата: 990,00 лв. Целогодишна заетост.


Последна промяна: 17:06, 24 June 2022