На 21 май в Бургаскаия музей ще бъде представена първата и единствена досега изложба на средновековна сграфито керамика от Българското Черноморие

Font: A A A
  Print

Последна промяна: 11:05, 20 May 2022