Туристически комплекс Акве Калиде става уникално място за посещения по Черноморието. С реализирането на проект по ОП "Региони в растеж" 2014 - 2020

Font: A A A
  Print

Последна промяна: 11:01, 23 January 2020