Археологическите находки в Акве Калиде край Бургас ще бъдат консервирани за следващите поколения

Font: A A A
  Print

Последна промяна: 14:11, 10 November 2016