СТУДЕНТИ ОТ КЛУБ „ИСТОРИК” НА БУ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” ПОМАГАТ ПРИ ОБРАБОТКАТА НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИТЕ НАХОДКИ ОТ АКВЕ КАЛИДЕ

Font: A A A
  Print

Последна промяна: 11:07, 19 July 2016