Община Бургас ви кани на концерт

  Print   Font: A A A

 

Община Бургас ви кани на концерт на 16 ноември 2017 година.

Участват:

Дичо и 

групите 

Novermind

SPOOKY TONES 

STIFF BONES

Те щи ви забавляват на площад "Тройката", гр.Бургас

 

Начален час: 16:30ч.
Краен час: 18:30ч.

www.eufunds.bg 
npoekm №BG05M20P001-3.002-0040 "Интегриран подход за постигане на значими и устойчиви резултати в образователната интеграция на ученици от етнически малцинства в община Бургас", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Files

Покана Хепънниг Покана Хепънниг

КОГА

From :
to :

Where

Бургас
Coordinats : 42.49309540, 27.47235680
Община Бургас ви кани на концерт

Contact us

Add to favouritesRemove from favourites

Pin it

Related items