www.gotoburgas.com https://www.gotoburgas.com/bg/ RSS www.gotoburgas.com СМАРТ ЦЕНТЪР 65 https://www.gotoburgas.com/bg/more/view/506 Work Smart, Play Smarter! Смарт център е специално проектиран и изграден модерен бизнес комплекс от смесен тип, съчетаващ първокласни офисни пространства клас “А”, атрактивни търговски площи и зони за обществено обслужване. В сградата, на приземно ниво е разположена просторната и оригинална конферентна… Thu, 11 Feb 2016 00:00:00 +0200 https://www.gotoburgas.com/bg/more/view/506 Областен информационен център 65 https://www.gotoburgas.com/bg/more/view/621 ОИЦ – Бургас е част от мрежата от 27 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове в България, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Mon, 17 Feb 2020 00:00:00 +0200 https://www.gotoburgas.com/bg/more/view/621 Бизнес център "Авеню" 65 https://www.gotoburgas.com/bg/more/view/645 Бизнес център "Авеню" е сграда с модерен дизайн и удобни помещения за осъществяване на разнообразни услуги. Помещенията в нея се дават под наем на изгодни цени. В комплекса има 4 звезден хотел, офис площи, ресторант фитнес, зона за релакс и закрит паркинг. Офисите под наем са със самостоятелни вход,… Sat, 25 Apr 2020 00:00:00 +0300 https://www.gotoburgas.com/bg/more/view/645 Бизнес инкубатор 65 https://www.gotoburgas.com/bg/more/view/646 Проектът "Създаване и развитие на Бизнес инкубатор – Бургас" BG161PO003-2.2.01-0017-C0001 се финансира от Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез "Европейски фонд за регионално развитие" и от националния… Sat, 25 Apr 2020 00:00:00 +0300 https://www.gotoburgas.com/bg/more/view/646