Укритие за наблюдение на птици

greencorridors.burgas.bg/bg/objects/view/4

Шрифт: A A A
отпечатай

За Укритието

Укритието се намира на западния бряг на Атанасовско езеро, в защитена зона „Бургаски солници“. Мястото се определя като най-богатото на птици  в България. Укритието е построено по английски модел и е съобразено с всички съвременни изисквания за такъв тип съоръжения, има специално изградени за наблюдение прозорци, които позволяват оптимално наблюдение на птиците отпред в басейните, докато се хранят или почиват.

Входът е свободен.

 

За езерото

Атанасовското езеро е разположено на 4 км североизточно от Бургас Разделено е на две части от пътя Бургас - Варна, северна и южна. Езерото е дълго близо 9 км, широко 4.3 км, а площта му е около 17 кв.км. То е разположено на 1.5 м под морското равнище. Средната му дълбочина е 30 см.

 

За птиците

В района са установени 316 вида птици (от приблизително 423 вида, срещащи се на територията на цялата страна), които мигрират, зимуват или гнездят в резервата. От тях 14 са световно застрашени, 83 вида са включени в Червената книга на България, а 170 вида са с европейско природозащитно значение. Тук могат да се наблюдават редки и защитени видове птици – през зимата почиващи патици, потапници, къдроглави пеликани. През лятото - саблеклюни, рибарки, чайки, кокилобегачи. Различни са наблюденията през отделните сезони, както и в отделните части на деня - сутрин и следобед.

Мястото е изключително интересно и ценено за посещение от наши и чуждестранни орнитолози и други експерти.


За растителността

Езерото е заобиколено от тръстикови масиви, които дават убежище на многобройни обитатели. Тук се срещат и множество орхидеи. Най-интересен техен представител е птичето гнездо. Тя е почти безцветна, понеже е безхлорофилен вид, а корените й са така оплетени, че наподобяват гнездо, откъдето е дошло и името й. Друг интересен вид е пърчовката. На английски името й означава орхидея-гущер, тъй като всеки цвят има дълга и тънка устна и прилича на дребно гущерче. През пролетта често срещан вид е Маймунската орхидея – всяко цветче наподобява миниатюрна маймунка.

 

За животните

В резервата се срещат 17 вида риби, по-голямата част от които са включени в Червената книга на България като застрашени (кавказко попче, триигла бодливка, деветигла бодливка и др.). Бозайниците са представени от 12 вида гризачи, 5 вида насекомоядни и 6 вида прилепи.

Особен интерес за опазване на видовото разнообразие представляват най-малкият бозайник на планетата - етруската земеровка, полевката на Гюнтер, европейският лалугер, видрата. Срещат се още невестулка, лисица, дива свиня и чакал.
Гръбначните животни, особено птиците са пряко зависими от специфичните безгръбначни, които обитават езерото. С най-голямо значение е артемията, солнично раче, което е важен хранителен ресурс за водолюбивите птици. Тук е единственото й значимо местообитание.
 

 

Как да стигна?

Укритието се намира на изхода на Бургас в посока гр. Поморие. Мястото е лесно достъпно с велосипед или с автомобил. Пред Укритието има обособен паркинг, както и велоалея, която го свързва с Морската градина и с центъра на града.  С градския транспорт може да се стигне с автобус № 211, като имайте предвид, че след като слезете на спирката имате около 20- мин. вървене пеша. 


Как да ни намерите

гр. Бургас
Координати : 42.53122330, 27.47112274
Укритие за наблюдение на птици

Как да се свържете с нас

Уеб сайт: greencorridors.burgas.bg/bg/objects/view/4
E-mail: info@gotoburgas.com
Тел.: +359 +359 56 825 772
Pin it

Още подобни