Важни документи, касаещи развитието на туризма в Община Бургас

Шрифт: A A A
  отпечатай

Стратегията за устойчиво развитие на туризма в Община Бургас е изготвена в изпълнение на задълженията на кмета на община Бургас за
разработване на програма за развитие на туризма, произтичащи от Закона за Туризма (чл.11).

Програмата е в съответствие с приоритетите на областната стратегия и маркетинговата стратегия
на туристически район „Южно Черноморие“ и е съобразена с местните туристически ресурси и
потребности.


Консултативният съвет по въпросите на туризма при Община Бургас се създава на основание чл. 13, ал. 1 и чл. 13, ал. 7 от Закона за туризма, като колективен, постоянно действащ консултативен и координационен орган при Община Бургас.

Консултативният съвет по въпросите на туризма:

  1. Обсъжда и одобрява програмата по чл. 11, ал. 1 от Закона за туризма и отчета за нейното изпълнение;
  2. Прави предложения до Кмета на общината и дава становища по въпроси, свързани с развитието на туризма на територията на общината, включително за размера на туристическия данък и неговото разходване и за членството на общината в съответната организация за управление на туристическия район.
  3. Обсъжда и предлага на Кмета, участието на Община Бургас в международни и национални туристически борси и изложения.
  4. Подпомага Кмета на общината за изпълнение на задълженията му по чл. 12, ал. 1 от Закона за туризма.

 

 

 


Файлове


Актуализация на стратегия за устойчиво развитие на туризма в Община Бургас 2022-2030 Актуализация на стратегия за устойчиво развитие на туризма в Община Бургас 2022-2030
Правилника за организацията на работа, числеността и състава на консултативния съвет по въпросите на туризма при Община Бургас Правилника за организацията на работа, числеността и състава на консултативния съвет по въпросите на туризма при Община Бургас
Последна промяна: 17:02, 12 февруари 2024