Най-добрите по подводен риболов ще спорят за купа „Генчо Павлов“ в акваторията на Бургаския залив

Шрифт: A A A
  отпечатай

Най-добрите състезатели по спортен подводен риболов у нас ще спорят за купа "Генчо Павлов". Индивидуалният турнир, който е кръг от надпреварата за купа "България 2015", ще се проведе на 27 юни/събота/ в акваторията на Бургаския залив от нос Форос до нос Биволите, като се включва и остров Св. Анастасия.  Състезанието ще се проведе под егидата на Община Бургас. Организатор е клуб по подводен риболов "Нафтекс" . Турнирът е част от програмата "Бургас- Европейски град на спорта 2015". 
Надпреварата ще продължи 5 часа. Състезатели под  16 години не се допускат. Тези до 18 години се допускат след представяне на писмено съгласие, подписано от родителите и заверено нотариално.  Валидността на уловените риби ще се констатира от главния съдия Димитър Попов. Делегиран комисар ще бъде Злати Коларов. 
Състезанието по спортен подводен риболов за купа "Генчо Павлов" ще се проведе според действащата наредба за турнирите, валидни за купа "България". 

Регламент за провеждане на индивидуален турнир по спортен подводен риболов за купа ,,ГЕНЧО ПАВЛОВ-2015".

Турнирът се провежда под егидата на Община Бургас в рамките на ,,BURGAS - EUROPEAN  CITY OF SPORT 2015".
I. Време и място на провеждане:  27.06.2015 год /събота/,в  акваторията на Бургаски залив от нос Форос до нос Биволите като се включва и остров св.Анастасия
II.Ръководство и организация: Състезанието се организира от клуб подводен риболов ,,НАФТЕКС"Бургас с помоща  на  Община Бургас  .
Ръководството по време на турнира ще се осъществява от упълномощени от клуба и БФПС деятели:
- главен съдия: Димитър Попов;
- делегиран комисар: Злати Коларов.
Турнирът е кръг от надпреварата за купа ,,България" - 2015.
Времетраене на състезанието - 5 часа в един състезателен ден.
Граници на състезанието:   акваторията на Бургаски залив от нос Форос до нос Биволите като се включва и остров св.Анастасия
Състезатели, съдии и лодководачи участват в състезанието на своя отговорност по отношение на всякакви злополуки.
III.Начин на провеждане: Турнирът ще се проведе според действащата наредба за турнирите,валидни за купа ,,България".Състезателите ще бъдат подсигурени с общи лодки за движение и почивка,лекарски екип с линейка и леководолаз.
Качването за старта в осигурителните лодки е по свободен избор. Уловът се носи на кукан,който задължително се закача на буя.Решение за точния час на започване се взема съобразно метеорологичните и организационни условия от упълномощените представители на организатора. 
Точната акватория ще бъде обявена от Главния съдия в деня на състезанието, като може да бъде дадена една или повече зони. Участниците се задължават да ползват нож с калъф, колан с тока за бързо освобождаване и индивидуален буй по изискванията на CMAS, завързан за колана на състезателя. ОТКАЧАНЕТО НА БУЯ ОТ СЪСТЕЗАТЕЛЯ ПО КАКЪВТО И ДА Е НАЧИН ЩЕ СЕ СЧИТА ЗА ОТКАЗ ОТ СЪСТЕЗАНИЕТО И РЪКОВОДСТВОТО НА СЪСТЕЗАНИЕТО ИМА ПРАВО ДА ДИСКВАЛИФИЦИРА СЪСТЕЗАТЕЛЯ . 
Ако неблагоприятни природни условия принудят Главния съдия да прекрати състезанието, то ще се счита за валидно и ще се извърши класиране, ако е продължило най-малко 3 часа и 20 минути.
Валидността на уловените риби ще се констатира от Главния съдия. Задължителни за всички състезатели са следните условия, утвърдени от БФПС:
- валидни са екземпляри от  300 и повече грама;
- всяка представена риба под 225 грама отнема 300 наказателни точки на 
участника;
- забранен е уловът на плоскодънни, есетрови, акули и змиорки;
- ограничен е уловът на определени риби, както следва:
- морски врани (10 броя)
- спаридови (5 броя)
- минокоп (1 брой)
- морска лястовица (1 брой)
IV. Изисквания към участниците: Право на участие имат всички състезатели от всички клубове или дружества, редовни членове на БФПС.
Състезатели под 16 не се допускат за участие в турнира. Състезатели до 18 години се допускат след представяне на писмено съгласие, подписано от родителите и заверено от нотариус.
Състезателите трябва да представят документ за периодичен годишен медицински преглед и разчетена електрокардиограма с дата след 10.06.2015г.Необходими документи, които състезателите трябва да представят:
- лична карта
- електрокардиограма
- членска карта на БФПС с платен лиценз за 2015г.
V. Класиране: Ще се извърши според практиката на БФПС за състезанията за купа ,,България" и Държавните първенства.
VI. Явяване:Състезателите трябва да се явят на 27.06.2015г./събота/ в 09.00 часа на пристанището/Морска гара/ на гр. Бургас. Тук ще се извърши и пред-състезателен медицински преглед. Състезателите ще бъдат посрещнати от представител на организатора. Очакван старт 11.00ч.
VII.Финансови условия:Разходите за храна, нощувка и пътуване са за сметка на участниците. Разходите за организирането и осигуряването на състезанието се поемат от организаторите.Материала подготви Велизар Маджаров


Последна промяна: 12:06, 10 юни 2015