Ученици участваха в еко камапания за засаждане млади дръвчета в ОУ "Антон Страшимиров"

Шрифт: A A A
  отпечатай

В бургаското ОУ "Антон Страшимиров" се проведе акция по залесяване на училищния двор. Инициативата е посветена на седмицата на екоучилищата в България към Българско движение "Син флаг", чийто дългогодишен член е училище "Антон Стршимиров".
Над 100 ученици и техните родители се включиха в засаждането на над 30 различни по вид дървета: къдрава върба, плачеща върба, червен дъб, обикновен явор, сребролистна липа, източен чинар, полски клен. Средствата за финансирането са по проект на Глобалния горски фонд към Фондацията за екологично образовани (FEE) за компенсиране на СО2. За участие във въпросния проект училището беше одобрено от Международната координация на Програмата "Учим за гората" и Българско движение "Син флаг".
За реализацията на замисъла възпитаници и учители от ОУ "Антон Страшимиров" проведоха поредица от тематични дискусии. Изслушани бяха лекции за значението на дърветата за прочистване на въздуха, особено в индустриалните градове като Бургас. Така получи зелена светлина идеята за повишаване на ботаническото познание на подрастващите, на здравната им култура. Естетизирането на учебната среда, създаването на трудови навици чрез засаждане и грижи за растенията са начин за възпитаване на цивилизовано градско поведение у младите хора.


Последна промяна: 13:04, 28 април 2015