"Акве Kалиде" отново ни разкрива своите хилядолетни тайни

Шрифт: A A A
  отпечатай

Многобройни монети, използвани в търговията, фрагмент от древен надпис на мраморна плоча, антична мраморна статуетка, част от крепостна стена, това са малка част от изключително богатите и разнообразни находки, открити само в рамките на седмица работа на археологическия екип.

В момента на територията на новоизграждащия се комплекс „Акве калиде“ протичат засилени работни дейности. В пространството на паркинга на комплекса, пред чешмата, се извършват спасителни археологически разкопки във връзка с проекта за подмяна на канализацията на кварталите Банево и Ветрен. Археологическите дейности са на дълбочина до 3 метра. Вече са намерени около 80 находки от различни периоди, като 45 от тях са монети. Част от тях са корубести (скифати) от края на ХІІ в. – началото на ХІІІ в. на фамилиите Комнини и Ангели. Археолозите също откриват, на дълбочина от 2 метра, византийски монети датирани от VII век, преди създаването на българската държава. Може би най-ценната находка, поне в историческо отношение, е фрагмент от надпис на мраморна плоча от епохата на ранноимператорската епоха – І-ІІ век след Христа. Подобни мраморни надписи са намерени преди време, в същия район, на Манастир тепе. Археолозите са попаднали и на мраморна статуетка от II-III век сл. Хр. Останки от укрепленията на късноантичния и средновековен град Терме (Термополис) са открити в площта точно пред действащата чешма. След археологическите дейности са извадени и почистени много части от керамични съдове от ХІІ-ХІІІ век, стъклени гривнички, турски лули, две сребърни турски монети. В източната част на паркинга археолозите са разкрили средновековно помещение. Намерени са още два оловни печата, единият от тях е датиран от края на XI век.

Новият туристически комплекс "Акве калиде" предстои да посрещне първите си туристи още това лято. Той ще разкрие своите хилядолетни тайни, като ни разкаже една история, започваща от времето на Древна Гърция и продължаваща до наши дни. Римляни, византийци, рицари и императори, всички те са идвали на това място, привлечени от лечебната сила на минералната вода, в чиито свойства може да се увери всеки един от нас и днес. Наред с археологически находки от различни периоди, на мястото е възстановена до първоначалния си вид банята на Сюлейман Великолепни, която ще изпълнява ролята на действащ музей.

 

Последна промяна: 12:03, 18 март 2015