В Природен парк „Странджа“ изготвят нова интерактивна карта на туристическите обекти

Шрифт: A A A
  отпечатай

Съставянето на интерактивна карта с всички обекти на територията на природен парк „Странджа“ е целта заложена от експертите от дирекцията на парка. Картата ще улеснява туристите,  които са дошли да се насладят на дивата природа на най-голямата защитена територия в страната. Тя ще съдържа подробна информация за туристическите маршрути, параклисите, църквите, заслоните, вековни дървета и много други интересни обекти. Всичката тази информация ще бъде качена на официалната страница на парка - www.strandja.bg, която ще бъде напълно обновена в близките месеци. Експертите се надяват на помощ за събирането на информация, поради големият брой туристически обекти и тяхната широка разпръснатост. Ще се търси съдействието на местни жители, служители на горските стопанства, и на туристи, които ще могат да изпращат снимки, кратки описания и GPS координати на интересни туристически обекти. Всичката тази информация ще бъде използвана за актуализиране на старата база данни на парк „Странджа“, а попълването на регистъра за вековни дървета ще помогне за тяхното опазване.

 


Последна промяна: 15:03, 13 март 2015