Конкурс „Петя Дубарова“ дава възможност за изява на млади таланти

Шрифт: A A A
  отпечатай

Стартира националният литературен конкурс за млади писатели, посветен на знаменитата бургаска поетеса Петя Дубарова. Организатори на инициативата са Община Бургас, Къща музей „Петя Дубарова”, Министерство на образованието и науката и Регионален инспекторат по образованието Бургас.

Конкурсът за художествена литература включва два раздела:

1. Поезия – до пет стихотворения (или цикъл стихотворения).
2. Проза – до три разказа.

Конкурсът е анонимен и в него право на участие имат младежи и девойки на възраст от 14 до 19 години (в гимназиалната училищна степен – 9.-12. клас). Необходимо е всеки един от участниците да постави в отделен плик лист с информация за себе си: име, презиме, фамилия; адрес; година на раждане; името на училището, в което учи; телефон за връзка; адреса на електронната си поща.
Пликът с данните и координатите на участващия трябва да бъде запечатан и поставен в по-големия плик с творбите.

Текстовете да се изпращат напечатани в четири екземпляра на адрес:гр. Бургас – 8000 ул. „Гладстон“ 68 Къща музей „Петя Дубарова“

Едно от важните изисквания е творбите за участие в конкурса да не са публикувани другаде.

Крайният срок за изпращане е 31 март 2015 год.
Телефон за справки: 056/81-41-10
Е-mail: eldubo@abv.bg


Последна промяна: 15:03, 04 март 2015