Кметът на Бургас представи града пред Европейския парламент

Шрифт: A A A
  отпечатай

Кметът на община Бургас Димитър Николов взе участие в заседание на Постоянната комисия по регионално развитие към Европейския парламент. Пред партньорите от Мрежата на европейските градове и региони  EUROCITIES той представи резултатите на Бургас в устойчивото градско развитие с презентация на тема "Подход към интегрирано градско развитие и влиянието върху град Бургас на политиката на сближаване".
Кметът сподели, че икономическият растеж и социалното развитие на града се резултат от изпълнението на проекти съфинансирани от Европейския съюз. Според градоначалникът заради огромният обхват на тези проекти са нужни нови административни и експертни служители, които да помогнат за разработването на новите бизнес модели. Сред ключовите проекти са този за Интегриран градски транспорт на стойност 67 милиона евро, новата модерна система за управление на отпадъци, успешната реконструкция на културно - историческото наследство на о-в Света Анастасия. Именно последният проект е много добър пример за това как европейските инвестиции могат да бъдат използвани за стимулиране и развитие на туризма и бизнеса.
При представянето на Бургас пред партньорите от Европейската мрежа за градове и региони Димитър Николов заяви, че големите цели пред града са свързани с модернизацията на инфраструктурата, подобряване на услугите, създаване на нови работни места и икономически растеж. На своя сметка постигнатите цели влияят позитивно на града и жителите му, повдигат общото самочувствие и помагат за развитието на градската култура.  


Последна промяна: 16:02, 27 февруари 2015