Още една успешна стъпка в развитието на туризма

Шрифт: A A A
  отпечатай

Сдружение на общините от югоизточен регион успешно реализира проект "Роля на културата и културното наследство в регионалните политики за устойчивост на туризма /CHARTS/”, реф. № 1328R4. Проектът е на обща стойност 1 856 740 евро, като от тях 95 320 е бюджетът на Сдружението и е осъществен с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие и Програма за между регионално сътрудничество INTERREG IVC. В Сдружение на общините от югоизточен регион, където  водеща е Община Бургас, членуват още общините Сливен, Стара Загора и Ямбол.

В рамките на проекта са постигнати следните резултати:

  • Създаден е уеб базиран инструментариум, включващ наръчник, презентация и видеоклип на тема „Ефективни партньорства“, чрез които  сдружението представя опита си и споделя добри практики и резултати от реализирани партньорства и инициативи в сферата на устойчиво развитие на туризма, популяризиране на културно-историческото наследство между различни партньори – местни органи на управление, НПО, бизнеса, университети и др.
  • Изработен е план за устойчиво развитие на туризма на общините Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол в Югоизточния регион на планиране за периода 2014 – 2024. С негова помощ културата, историческото наследство и устойчивият туризъм могат да бъдат планирани на регионално или местно ниво посредством сътрудничеството и координирането с широк обхват от компетентни органи на публичната власт, асоциации на частни дружества, културни общности, групи със специални интереси, др. заинтересовани страни, както и доброволческия сектор.
  • Сдружение на общините от Югоизточен регион (USERLA) изпълни и една допълнителна дейност в рамките на проекта – Пътеводител в културно-историческото наследство на югоизточен регион. Изданието е с практическа насоченост и е предназначено за гости, туристи и посетители на общините Бургас, Стара Загора, Сливен и Ямбол. В него може да се намери интересна и полезна информация за културно-исторически забележителности, фестивали, музеи, природни забележителности, дейности в свободното време. Хартиеният вариант е разработен на български и английски език и е достъпен в Туристически информационен център-Бургас.

Реализираните дейности и постигнатите резултати по проекта допринесоха за постигане на основната цел на проекта, а именно да се използва опита и да се надградят методи, резултати, политики и стратегии от предходни проекти и инициативи в областта на културата, историческото наследство и стратегиите за устойчиво развитие на туризма, както и да се трансферират съответните добри практики между участващите региони като добавена стойност при формулиране и прилагане на регионални политики, в съответствие с договорите от Лисабон и Гьотеборг.                                     

Повече информация за проекта, партньорите и дейностите може да получите на www.charts-interreg4c.eu/ , както и в раздел Реализирани проекти, на сайта на Община Бургас.


Последна промяна: 16:01, 14 януари 2015