Нови възможности за работа в ОП Туризъм!

Шрифт: A A A
  отпечатай

Общинско предприятие „Туризъм“ търси да назначи младежи до 29 години за трите си обекта: КТК "Ченгене скеле, ТК "Акве калиде" и ТК "Остров Света Анастасия”. Свободните позиции са по проект „Нова възможност за младежка заетост”. Бъдещите служители трябва да отговарят на следните условия:

- да са на възраст до 29 г. включително;

- да не участват в никаква форма на заетост;

- да не участват в никакви форми на образование или обучение, вкл. редовни, вечерни, задочни и дистанционни форми на образование, както и всякакви видове професионални обучения и ключови компетентности (към Бюрото по труда).

Ето и какви са обявените свободни, работни позиции:

За КТК "Ченгене скеле":

Готвач – без допълнителни изискания и с основно, трудово месечно възнаграждение в размер на 990 лв.

Сервитьор – с владеене на английски език и с основно, трудово месечно възнаграждение в размер на 800 лв.

Барман - без допълнителни изискания и с основно, трудово месечно възнаграждение в размер на 800 лв.

Специалист „Туризъм“ – необходимо е образование и/или професионален опит в сферата на туризма или близка до нея. Кандидатът трябва да притежава компютърна грамотност и да владее английски или друг чужд език.  Основно, трудово месечно възнаграждение в размер на 850 лв.    

 

За ТК "Акве калиде":                          

Специалист „Техническа поддръжка“: не се изискват допълнителни умения. Основно, трудово месечно възнаграждение в размер на 800 лв.

Специалист „Туризъм“ - необходимо е образование и/или професионален опит в сферата на туризма или близка до нея. Кандидатът трябва да притежава компютърна грамотност и да владее английски или друг чужд език.  Основно, трудово месечно възнаграждение в размер на 850 лв.   

 

За ТК "Остров Света Анастасия":

Готвач – без допълнителни изискания и с основно, трудово месечно възнаграждение в размер на 990 лв.

Сервитьор – с владеене на английски език и с основно, трудово месечно възнаграждение в размер на 800 лв.

Специалист „Туризъм“ – необходимо е образование и/или професионален опит в сферата на туризма или близка до нея. Кандидатът трябва да притежава компютърна грамотност и да владее английски или друг чужд език.  Основно, трудово месечно възнаграждение в размер на 850 лв.   

 

Заявления се приемат до 09.12.2022 г. Всеки, който иска да подаде документи за кандидатстване, може да го направи в работен ден от 10.00 до 12.00 часа и от 13:00 до 16.30 часа в офиса на ОП „Туризъм“, на адрес: гр. Бургас, пл. „Царица Йоанна“, Автогара „Юг“, ет. 2. За информация и въпроси: info@gotoburgas.bg

Одобрените кандидати ще бъдат поканени за събеседване.


Последна промяна: 10:11, 15 ноември 2022