ОП "Туризъм" обявява свободни работни позиции за сервитьори и готвачи

Шрифт: A A A
  отпечатай

ОП „Туризъм“ обявява прием на документи за следните длъжности: „Сервитьор“ и „Готвач“.

Документи за кандидатстване ще се приемат от 11.04.2022 г. до 29.04.2022 г. (включително) всеки работен ден, от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 до 16:30 ч., в офиса на ОП „Туризъм“, на адрес: гр. Бургас, пл. „Царица Йоанна“, Автогара „Юг“, ет. 2.

Кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на събеседване.

 1. Готвач

Изисквания за заемане на длъжността

Образование: средно. Професионален опит: минимум 3 години трудов стаж по специалността.

Мотивиран, коректен, с желание за развитие и умения за работа в екип.  Да познава нормативните актове, свързани с технологията на готварското производство; хигиенно-санитарните изисквания за производството на гот­варска продукция; нормативните изисквания за охрана на труда и противопожарна безопасност при работа в кухнята.

С готовност за работа в динамична среда и способност за организиране на работния процес, дипломатичност и такт на работното място. С възможност за работа на график.

Основни отговорности:

 • Участва в производството на готварска продукция, като спазва изискванията за количеството и качеството на вложените продукти, в съответствие с установените рецептури;
 • Извършва приемане и подготовка на хранителните продукти;
 • Следи за работата на машините, съоръженията и състоянията на посудата;
 • Спазва правилата за организация и охрана на труда в кух­нята;
 • Поддържа производствена хигиена на работ­ното място, съгласно санитарните изисквания;
 • Носи отговорност за хигиената при производство и съхранение на  хранителната продукция;
 • Носи отговорност за вреди от рекламации за приготвената готварска продукция;
 • Други, конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

Необходими документи

 1. Автобиография
 2. Копие от диплома за завършено образование
 3. Копие от трудова книжка
 4. Медицинско свидетелство – при постъпване
 5. Здравна книжка – при постъпване

Основна работна заплата: 1100,00 лв. Целогодишна заетост.

 

 1. Сервитьор

Изисквания за заемане на длъжността

Образование: средно. Професионален опит: минимум 1 година трудов стаж по специалността.

Мотивиран, коректен, с желание за развитие и умения за работа в екип. Да познава правилата за обслужване и сервиране; касовите системи за извършване на сервитьорска дейност, както и реда и изискванията за извършване на касови операции при изписване и отчитане на оборота.

С готовност за работа в динамична среда и способност за организиране на работния процес, дипломатичност и такт на работното място. С възможност за работа на график.

Основни отговорности:

 • Обслужва определен район и оказва съдействие при по-голямо натоварване на колегите;
 • Осигурява качество и бързина на обслужване;
 • Сервира и отсервира при спазване на технологичните правила и дискретност;
 • Поддържа хигиената в определения му район;
 • Оформя съответните касови документи за извършените услуги;
 • Отчита ежедневно оборота от извършената дейност;
 • Други, конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

Необходими документи:

1. Автобиография

2. Копие от диплома за завършено образование

3. Копие от трудова книжка

4. Медицинско свидетелство – при постъпване

5. Здравна книжка – при постъпване

Основна работна заплата: 950,00 лв. Целогодишна заетост.


Последна промяна: 16:04, 11 април 2022