Бургас - градът на езерата и птиците

Шрифт: A A A
  отпечатай
Откъдето и да го погледнете, Бургас е заобиколен от вода - на изток е Черно море, а западно от морския бряг се намират три различни по своя характер езера - Бургаско, Атанасовско и Мандренско. Те образуват най-големия комплекс от крайморски езера в България и са обявени за защитени територии и Натура 2000 зони. Отличават се със значителни природни ресурси и с изключително биологично разнообразие. В езерата са установени 340 от всички 430 вида птици, описани за страната, което ги прави привлекателно място за любителите на орнитологията. Бургаските езера са обявени за Рамсарски места*.
Над Бургас преминава и един от основните миграционни пътища в Европа – Виа Понтика. Този маршрут следват много видове грабливи, водолюбиви и пойни птици, като някои традиционно спират да почиват, а други остават да зимуват и гнездят.
*Рамсарската конвенция е първият и единствен до днес международен договор за опазване и устойчиво ползване на природните ресурси, насочен към специфичните екосистеми.
сн.П.Янков, С.Узунов, Р.Ценова

Последна промяна: 15:03, 02 март 2022