Знаете ли названията на ветровете край Бургас?

Шрифт: A A A
  отпечатай
Знаете ли, че названията на ветровете в южната част на Черно море са подвластни и на някогашни гръцки традиции и пазят далечен спомен за предишните мореплаватели и рибари? Много често в названията ще открием връзки със Средиземноморието, тъй като нашата страна е докосната и от средиземноморската култура – свързани сме с виното, тютюна, култа към хляба и разнообразната риба. Названията на ветровете са сигурен ориентир в пространството, тъй като те представляват неписан компас за местните рибари, както и начин за предсказване на времето.
А повече за различните ветрове, които хората в Ченгене скеле познават, ще научите в Експозиционна къщичка „Тайфа“ в Културно-туристически комплекс "Ченгене скеле".

Последна промяна: 11:01, 18 януари 2022