ОП "Туризъм" удължава срока за прием на документи за Корабен механик

Шрифт: A A A
  отпечатай

ОП „Туризъм“ удължава срока за прием на документи за длъжността „Корабен механик“ за моторен кораб „Бургус“. Документи за кандидатстване ще се приемат от 22.12.2021 г. до 14.01.2022 г. (включително) всеки работен ден, от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 до 16:30 ч., в офиса на ОП „Туризъм“, на адрес: гр. Бургас, пл. „Царица Йоанна“, Автогара „Юг“, ет. 2.

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

 

Корабен механик

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – средно морско;
 • Валидно свидетелство за правоспособност и/или професионална квалификация за механик на кораб;
 • Професионален опит – минимум 3 години трудов стаж по специалността;
 • Предимство е опит в работата с корабна електроника и ел. системи.

Основни отговорности:

 • Осигурява безаварийна надеждна работа на механооборудването и осушителната система на плавателния съд;
 • Осъществява контрол за правилната експлоатация на оборудването, своевременно смазване и извършване на превантивна дейност, за недопускане на аварии;
 • Участва в съставянето на годишни графици за ремонт на механичното оборудване и двигателя на плавателния съд;
 • Анализира авариите и причините за тях, като предлага мероприятия за ликвидирането им;
 • Отговаря за състоянието на действащите правила, норми и инструкции по монтажа, експлоатацията, ремонта и обслужването на механооборудването;
 • Носи отговорност за настъпили вреди поради технически и организационни причини, свързани с работата на механооборудването;
 • Отговаря за безопасността на труда и противопожарната безопасност на механооборудването.
   

Необходими документи

 1. Копие от диплома за завършено образование;
 2. Автобиография;
 1. Трудова книжка;
 2. Медицинско свидетелство от включено в списък на ИАМА одобрено лечебно заведение;
 3. Свидетелство за правоспособност и/или професионална квалификация за механик на кораб;
 4. Други свидетелства, съгласно Приложение № 1 от Наредба № 6/ 17.06.2021 г. за компетентността на морските лица в Република България.

 

Основна работна заплата: 980,00 лв.


Последна промяна: 12:12, 22 декември 2021