ОП "Туризъм" обявява прием на документи за Корабен механик и Шивач

Шрифт: A A A
  отпечатай

ОП „Туризъм“ обявява прием на документи за следните длъжности: Корабен механик на моторен кораб „Бургус“ и Шивач в цех за сувенири "Морски знаци".  Документи за кандидатстване ще се приемат от 08.12.2021 г. до 17.12.2021 г. (включително) всеки работен ден, от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 до 16:30 ч., в офиса на ОП „Туризъм“, на адрес: гр. Бургас, пл. „Царица Йоанна“, Автогара „Юг“, ет. 2.

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

 

Корабен механик

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – средно морско;
 • Валидно свидетелство за правоспособност;
 • Професионален опит – минимум 3 години трудов стаж по специалността;
 • Предимство е опит в работата с корабна електроника и ел. системи.

Основни отговорности:

 • Осигурява безаварийна надеждна работа на механооборудването и осушителната система на плавателния съд;
 • Осъществява контрол за правилната експлоатация на оборудването, своевременно смазване и извършване на превантивна дейност, за недопускане на аварии;
 • Участва в съставянето на годишни графици за ремонт на механичното оборудване и двигателя на плавателния съд;
 • Анализира авариите и причините за тях, като предлага мероприятия за ликвидирането им;
 • Отговаря за състоянието на действащите правила, норми и инструкции по монтажа, експлоатацията, ремонта и обслужването на механооборудването;
 • Носи отговорност за настъпили вреди поради технически и организационни причини, свързани с работата на механооборудването;
 • Отговаря за безопасността на труда и противопожарната безопасност на механооборудването.

Необходими документи

 1. Копие от диплома за завършено образование;
 2. Автобиография;
 1. Трудова книжка;
 2. Свидетелство за медицинска годност;
 3. Свидетелство за правоспособност и документи съгласно Наредба № 6 за компетентността на морските лица в Република България.

Основна работна заплата: 980,00 лв.

 

Работник цех - Шивач

Месторабота: цех за ръчноизработени сувенири „Морски знаци“, адрес: гр. Бургас, ж.к. „Славейков“, бл. 47, партер.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – средно;
 • Професионален опит в сферата на шивашките услуги – работа с шевна машина (права и оверлог).

Основни отговорности:

 • Изработване на сувенири от кожа и плат;
 • Изработка на керамични, дървени и стъклени заготовки;
 • Подпомагане дейността по продажба и разпространение на готовата продукция.

Необходими документи

 1. Копие от диплома за завършено образование;
 2. Автобиография;
 3. Трудова книжка.

Основна работна заплата: 800,00 лева.


Последна промяна: 10:12, 08 декември 2021