ОП „Туризъм“ търси да назначи сервитьори

Шрифт: A A A
  отпечатай

ОП „Туризъм“ обявява прием на документи за свободна позиция: сервитьор. Документи за кандидатстване ще се приемат всеки работен ден от 09.00 до 12.00 часа и от 12.30 до 17.30 часа в деловодството на ОП „Туризъм“, на адрес: гр. Бургас, пл. „Царица Йоанна“, Автогара „Юг“, ет. 2, в срок до 10 септември /включително/ 2021 г. Одобрените кандидати ще бъдат поканени за събеседване.

  1. Сервитьор

Изисквания за заемане на длъжността

Мотивиран, енергичен, коректен, с желание за развитие и умения за работа в екип. Образование: средно. Професионален опит: минимум 1 година трудов стаж по специалността. Да познава: качеството и хигиената на обслужване; касовите системи за извършване на сервитьорската дей­ност; нормативните изисквания за охрана на труда и противопо­жарната охрана; Предимство е владеенето на английски език и/или други езици. Възможност за работа по график.

Основни отговорности

Обслужва определения му район и оказва съдействие при по-голямо натоварване на колегите; поддържа хигиената в определения му район; сервира и отсервира при спазване на технологичните правила и дискретност; оформя съответните касови документи за извършените услуги; отчита ежедневно оборота от извършената дейност.

Необходими документи

1. Копие от диплома за завършено образование

2. Автобиография

3. Трудова книжка

4. Медицинско свидетелство

5. Здравна книжка

 

Списъците или други съобщения във връзка с обявените позиции ще се обявят на официалния сайт на ОП „Туризъм“ - https://www.gotoburgas.com/.


Последна промяна: 15:08, 26 август 2021