ОП "Туризъм" обявява свободни позиции за Готвач и Помощник-готвач

Шрифт: A A A
  отпечатай

ОП „Туризъм“ обявява прием на документи за следните позиции: готвач и помощник готвач за Културно - туристически комплекс „Ченгене скеле“. Документи за кандидатстване ще се приемат всеки работен ден от 09.00 до 12.00 часа и от 12.30 до 17.30 часа в деловодството на ОП „Туризъм“, на адрес: гр. Бургас, пл. „Царица Йоанна“, Автогара „Юг“, ет. 2, в срок до 6 август /включително/ 2021 г. Одобрените кандидати ще бъдат поканени за събеседване.

 

 

  1. Готвач

Изисквания за заемане на длъжността

Мотивиран, коректен, с желание за развитие и умения за работа в екип. Образование: средно. Професионален опит: минимум 1 година трудов стаж по специалността.  Да познава: нормативните актове, свързани с технологията на готварското производство; хигиенно-санитарните изисквания за производството на гот­варска продукция, нормативните изисквания за охрана на труда и противопо­жарна безопасност при работа в кухнята. Готовност за работа в динамична среда. Способност за организиране на работния процес, дипломатичност и такт на работното място. С възможност за работа по график.

Основни отговорности

Участва в производството на готварска продукция, спазва изискванията за количеството и качеството на вложените продукти, следи за работата на машините, съоръженията и състоянията на посудата. Извършва приемане и подготовка на хранителните продукти. Поддържа производствена хигиена на работ­ното място съгласно санитарните изисквания. Спазва правилата за организация и охрана на труда в кух­нята. Носи отговорност за хигиената при производство и съхранение на  хранителната продукция.

Необходими документи

1. Копие от диплома за завършено образование

2. Автобиография

3. Трудова книжка

4. Медицинско свидетелство – при постъпване

5. Здравна книжка – при постъпване

Месечно възнаграждение - 1 100 - 1 200 лева.

Заетост: целогодишна.

 

  1. Помощник готвач

Изисквания за заемане на длъжността

Мотивиран, коректен, с желание за развитие и умения за работа в екип. Образование: средно. Професионален опит: минимум 1 година трудов стаж по специалността.  Да познава: технологията за първична обработка на продуктите; хигиенно-санитарните изисквания за съхраняване на продуктите, нормативните изисквания за охрана на труда и противопожарна безопасност при работа в кухнята. Готовност за работа в динамична среда. Способност за организиране на работния процес, дипломатичност и такт на работното място. С възможност за работа по график.

Основни отговорности

Участва в производството на готварска продукция, извършва първичната обработка на продуктие, предназначени за производство на отделните ястия, почиства и нарязва ръчно или машинно зеленчуци, размразява месо и риба, грижи се за съхранение на продуктите и готовата продукция, съгласно технологическите и санитарни изисквания, извършва хигиенни операции по поддържане на работното място, както и други, конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

Необходими документи

1. Копие от диплома за завършено образование

2. Автобиография

3. Трудова книжка

4. Медицинско свидетелство – при постъпване

5. Здравна книжка – при постъпване

Месечно възнаграждение - 950 - 980 лева.

Заетост: целогодишна.

 

Списъците или други съобщения във връзка с обявените позиции ще се обявяват в официалните сайтове:

- на община Бургас - http://www.burgas.bg/ в раздел “Кариери”;

- на ОП „Туризъм“ - https://www.gotoburgas.com/

 


Последна промяна: 12:07, 21 юли 2021