Шоу от звук и светлина за популяризиранe на „Интегриран градски транспорт”

Шрифт: A A A
  отпечатай

На специална церемония ще бъдат обявени наградите от кампанията за информиране на обществеността за приноса на ЕС и популяризиране на обществения транспорт, част от проект "Интегриран градски транспорт на Бургас". Тя ще се състои на 28 ноември, петък, от 18:00 часа.

Участие ще вземат кметът на община Бургас Димитър Николов, зам.-кметът по финанси, бюджет и икономика Красимир Стойчев и ръководителят на проекта - Руска Бояджиева. Водещ на церемонията ще бъде актьорът Никола Парашкевов. 

Категориите, в които ще бъдат наградени участниците са: най-оригинална фотография в конкурса за снимка в автобуса на тема "Да прекося града зелено" и най-бърз и съобразителен отбор в състезанието за бързина, ориентация и съобразителност "URBAN ECO RACE". 

Гостите на церемонията ще могат да се насладят на специално организирано за целта шоу "Звук и светлина". Община Бургас кани всички желаещи да се включат в празника. 

Проект "Интегриран градски транспорт на Бургас" е на обща стойност 130 894 784,10 лв. и се финансира по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. Реализацията на проекта има за цел модернизация на всички аспекти на обществения градски транспорт: обновяване на автобусния парк, въвеждане на Бърза автобусна линия, реконструкция и модернизация на вторична транспортна инфраструктура, създаване на условия за алтернативно придвижване в градска среда, оптимизация на съществуващата схема на обществения транспорт, въвеждане на интелигентни системи за управление на транспорта. Успешното изпълнение на проекта ще доведе до създаване условия за подобрена мобилност за хората, намаляване на задръстванията и емисиите на вредни газове, подобряване безопасността на градския транспорт.


Последна промяна: 16:11, 28 ноември 2014