ОП „Туризъм“ търси да назначи готвачи, сервитьори и бармани

Шрифт: A A A
  отпечатай

ОП „Туризъм“ обявява прием на документи за следните позиции: готвач, барман, сервитьор. Документи за кандидатстване ще се приемат всеки работен ден от 09.00 до 12.00 часа и от 12.30 до 17.30 часа в деловодството на ОП „Туризъм“, на адрес: гр. Бургас, пл. „Царица Йоанна“, Автогара „Юг“, ет. 2, в срок до 15 юни /включително/ 2021 г. Одобрените кандидати ще бъдат поканени за събеседване.

 

  1. Готвач

Изисквания за заемане на длъжността

Мотивиран, коректен, с желание за развитие и умения за работа в екип. Образование: средно. Професионален опит: минимум 1 година трудов стаж по специалността.  Да познава: нормативните актове, свързани с технологията на готварското производство; хигиенно-санитарните изисквания за производството на гот­варска продукция, нормативните изисквания за охрана на труда и противопо­жарна безопасност при работа в кухнята. Готовност за работа в динамична среда. Способност за организиране на работния процес, дипломатичност и такт на работното място. С възможност за работа по график.

Основни отговорности

Участва в производството на готварска продукция, спазва изискванията за количеството и качеството на вложените продукти, следи за работата на машините, съоръженията и състоянията на посудата. Извършва приемане и подготовка на хранителните продукти. Поддържа производствена хигиена на работ­ното място съгласно санитарните изисквания. Спазва правилата за организация и охрана на труда в кух­нята. Носи отговорност за хигиената при производство и съхранение на  хранителната продукция.

Необходими документи

1. Копие от диплома за завършено образование

2. Автобиография

3. Трудова книжка

4. Медицинско свидетелство

5. Здравна книжка

 

  1. Барман

Изисквания за заемане на длъжността

Мотивиран, коректен, с желание за развитие и умения за работа в екип. Образование: средно. Професионален опит: минимум 1 година трудов стаж по специалността. Да познава: правила за обслужване и сервиране; реда и изискванията за извършване на касови операции при изписването и отчитането на оборота; нормативните изисквания за охрана на труда и противопо­жарната охрана; Предимство е владеенето на английски език и/или други езици. Готовност за работа в динамична среда. Позитивен, организиран и отговорен към работата си. С възможност за работа по график.

Основни отговорности

Отговаря за качеството и хигиената на обслужване, спазва грамажа на издаваната продукция, работи с кафе-машината и другото оборудване на бара. Аранжира стоките на работното си място и витрините, измива и полира посудата. Поддържа търговския вид и хигиената на работното място, и хигиената в района на работното място. Отговаря за даването на заявки и доставката на напитки и други стоки, както и за ежедневното приключване на оборота от извършената дейност.

Необходими документи

1. Копие от диплома за завършено образование

2. Автобиография

3. Трудова книжка

4. Медицинско свидетелство

5. Здравна книжка

 

  1. Сервитьор

Изисквания за заемане на длъжността

Мотивиран, енергичен, коректен, с желание за развитие и умения за работа в екип. Образование: средно. Професионален опит: минимум 1 година трудов стаж по специалността. Да познава: качеството и хигиената на обслужване; касовите системи за извършване на сервитьорската дей­ност; нормативните изисквания за охрана на труда и противопо­жарната охрана; Предимство е владеенето на английски език и/или други езици. Възможност за работа по график.

Основни отговорности

Обслужва определения му район и оказва съдействие при по-голямо натоварване на колегите; поддържа хигиената в определения му район; сервира и отсервира при спазване на технологичните правила и дискретност; оформя съответните касови документи за извършените услуги; отчита ежедневно оборота от извършената дейност.

Необходими документи

1. Копие от диплома за завършено образование

2. Автобиография

3. Трудова книжка

4. Медицинско свидетелство

5. Здравна книжка

 

Списъците или други съобщения във връзка с обявените позиции ще се обявяват в официалните сайтове:

- на община Бургас - http://www.burgas.bg/ в раздел “Кариери”;

- на ОП „Туризъм“ - https://www.gotoburgas.com/

                             


Последна промяна: 14:06, 14 юни 2021