ОП "Туризъм" обявява прием на документи за позиция Управител на Културно-туристически комплекс "Ченгене скеле"

Шрифт: A A A
  отпечатай

ОП „Туризъм“ обявява прием на документи за следната длъжност:

Управител на Културно-туристически комплекс "Ченгене скеле"

Място на работа -  Културно-туристически комплекс „Ченгене скеле“ към ОП „Туризъм“

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: Организация и управление на дейността на културно-туристически комплекс „Ченгене скеле“, включващ музейна експозиция, ресторант, изложбена зала, многофункционална сграда за демонстрации и събития, кафене и общи външни части. Комплексът има за цел да популяризира рибарския занаят и традиции, като предоставя комплексна туристическа услуга на индивидуални и групови посетители.

Минимални изисквания:

 • степен на образование – професионален бакалавър в ПН „Икономика“, „Туризъм“;
 • професионален опит – 2 години;

Специфични  и допълнителни изисквания за заемане на длъжността са:

Да познава:

 • Закон за туризма;
 • Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

Да владее:

 • английски език – писмено и говоримо;
 • втори чужд език – писмено и говоримо;                
 • компютърна грамотност - MS Windows, Word, Excel, работа с уеб платформи;
 • дейности по управление на ЗХР;
 • техники за презентация;
 • Удостоверение за управление на МПС, категория В, активен шофьор.

Начинът за провеждане на подбора за заемане на длъжността е провеждане на интервю с кандидатите, включително и на английски език. 

Размер на основна заплата, определена за длъжността, 1 300 лв.

Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие, са

 • Мотивирано предложение /свободен текст/ за заемане на длъжността;
 • Автобиография;
 • копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен;
 • копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка и др.;

      Документите следва да бъдат подавани лично от кандидатите или упълномощено от тях лице в срок до 14 дни, считано от датата на публикуване на обявлението, в деловодството на ОП „Туризъм“, находящо се на пл. „Царица Йоанна“, Автогара „Юг“, ет.2.      

Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват в официалните сайтове:

-на община Бургас - http://www.burgas.bg/ в раздел “Кариери”;

- на ОП „Туризъм“ - https://www.gotoburgas.com/ .


Последна промяна: 11:05, 26 май 2021