Стартира конкурс за изработване на графично лого за екологичната инициатива „Син етикет“

Шрифт: A A A
  отпечатай

Община Бургас в партньорство с Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – гр. Бургас,  реализира  проект "Повишаване на знанията за морската околна среда за устойчиво управление на морските ресурси и постигане целите на син растеж", финансиран по Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г., ДБФП № BG14MFOP001-6.004-0007-C01/МДР-ИП-01-237/14.12.2020 г., с продължителност - 24 месеца. Проектът има за цел да повиши ангажираността и отговорността на жителите и гости на град Бургас за опазването на морската среда, намаляване употребата на артикули от пластмаса за еднократна употреба.

В рамките на проекта е предвидено да бъде разработен "син етикет" - знак, който ще се поставя на заведения за хранене и развлечения, които са се включили в инициативата за намаляване на полимерните отпадъци и не предлагат пластмаса за еднократна употреба (бутилки, сламки, чаши, прибори).

Целта на настоящият конкурс за графичен знак "син етикет" е създаване на оригинално лого, което ще спомогне за разпознаваемостта на заведенията, които са предприели мерки за намаляване използването на пластмасата за еднократна употреба (бутилки, сламки, чаши, прибори).

Логото ще бъде основен знак за отличаване на включилите  се в инициативата. То ще се използва за популяризиране на заведенията за хранене и развлечения на интегрираната туристическа платформа на Бургас – GoToBurgas и представянето им на организираните събития в рамките на проекта.

Изисквания към логото:

Логото трябва да бъде пригодено за статична печатна и електронна интерпретация. Да е разработено така, че да е подходящо за използване с и без фон, както  в малък, така и в по-голям размер. Да бъде подходящо за: печатни рекламни и сувенирни материали, информационни табели, билбордове.

По преценка на творците графичните проекти може да включват интегриран в логото текст, който следва да бъде във вариант на български и английски език (Blue Label), придружени от цветни и черно - бели версии с възможност за компютърна анимация. Логото следва да бъде разработено и представено във формат JPG, както и във векторен формат (EPS, AI, CDR, PDF)

Условия за участие:

Всеки автор може да предложи до 3 броя проекти.

Всеки проект следва  да е създаден специално за целите на конкурса.

Концепция, с която обосновава идеята си - въздействие на шрифтове, цветова гама и елементи;

Заедно с проекта си авторът трябва да приложи: имената, ел.поща и телефон за контакт;

Подписана декларация за авторство на предложения проект (Приложение 1)       

Краен срок за изпращане на проектните файлове: 20 май /Европейски ден на морето/

Предложенията следва да бъдат предоставени на e-мейл: mv.stoyanova@burgas.bg  или на електронен носител в Община Бургас на ул. Александровска 26,

Оценяване и класиране:

Оценяването и класирането на постъпилите в указания срок проекти ще се извърши от оценителна комисия в следния състав:

  • един графичен дизайнер;
  • един художник;
  • един представител на Дирекция "Култура, маркетинг и връзки с обществеността" при Община Бургас;
  • един представител от екипа за управление на проекта;

 

Журито ще излъчи един победител.

Организаторът си запазва правото да организира изложба с всички постъпили проекти.

Награда:

Победителят в конкурса получава парична награда  в размер на 240 лева.

За повече информация:

Община Бургас, гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26;                                                  

eл. поща: mv.stoyanova@burgas.bg

 


Последна промяна: 17:04, 15 април 2021