Нова инсталация в Природонаучната експозиция разказва за проблемите на Черно море

Шрифт: A A A
  отпечатай

Информационен киоск и два макета на обикновения делфини разказват за Черно море и неговите обитатели, но също така и за глобалния проблем със замърсяването с отпадъци. Посетителите на Природонаучната експозиция на РИМ Бургас, ще се запознаят с видовете делфини, които се срещат в Черно море, със звуците, които те издават, но и с тревожната информация за степента на замърсеност с отпадъци на влажните зони и по специално на Поморийското езеро. Изследванията, проведени през 2018 г. в тази влажна зона, потвърждават общата тенденция най-голям дял от отпадъците да са изкуствените полимерни материали.

Инсталацията е част от проект BSB142 BioLearn „Екологично съзнание и поведение за спиране на замърсяването в значими влажни зони на Черноморския басейн“, финансиран от Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черноморски басейн 2014-2020“ и изпълняван от СНЦ Зелени Балкани. Тя ще може да се разгледа в залата на Природонаучната експозиция на ул. К. Фотинов 30 до края на лятото.


Последна промяна: 16:04, 05 април 2021