Изложба „Селищна могила Бургас“

Шрифт: A A A
  отпечатай

Първите археологически разкопки на праисторически паметник на културата, проведени от специалисти на Бургаския музей, са през 2008-2009г. Тогава екип с научен ръководител ас. Мирослав Класнаков проучва Селищна могила Бургас. Тя е най-древното селище в рамките на съвременния град. Възниква през късния период на новокаменната епоха – края на VI хил. пр. Хр. и просъществува през цялата каменно-медна епоха – V хил. пр. Хр. Теренните наблюдения на културния пласт с дебелина 2.70 м. и анализът на откритите материали уснановяват, че в могилата са представени две праисторически епохи – неолит и халколит, всяка от които с по няколко нива на обитаване. Повечето от регистрираните жилища, структурите и инвентарът в тях са унищожени от силни пожари. Направената отлична реставрация на предмети и съдове дава възможност на публиката да се наслади на богатството на форми и украси, а също да обогати представите си за бита и културата на най-ранните земеделско-скотовъдни племена, обитавали територията на съвременния гр. Бургас.

Находките от Селищна могила Бургас са представени в  зала „Праистория и древно корабоплаване в Черно море“ в Археологическия музей на ул. Богориди 21. От 12 март, в рамките на месец, в зала 2 ще можете да видите фотоизложба, показваща работата на терен по време на разкопките.  Експозицията работи от вторник до събота, от 9:00 до 17:00 часа.


Последна промяна: 15:03, 10 март 2021