Избират най-доброто от конкурса за снимка в автобуса

Шрифт: A A A
  отпечатай

Потребителите на социалната мрежа Facebook имат възможността да отличат най-оригиналната фотография в конкурса за снимка в автобуса на тема "Да прекося града зелено". Той се реализира в рамките на проект "Интегриран градски транспорт на Бургас", ДБФП № BG161PO001/1.5-01/2010/001, изпълняван от Община Бургас в качеството й на бенефициент по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Срокът за гласуване е от 18 ноември до 21 ноември 2014 г. на Facebook страницата:

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.318153048390145.1073741828.307600796112037&type=1

 

Резултатите от конкурса ще се оповестяват на интернет страницата на Община Бургас. Победителите ще бъдат наградени на специално организирана за целта церемония.


Последна промяна: 16:11, 18 ноември 2014