На 8 юни отбелязваме Световния ден на океаните

Шрифт: A A A
  отпечатай

Световният океан е съвкупността от всички океани и морета на Земята и заема 71% от площта на планетата, като средната му дълбочина е 3790 m, а максималната дълбочина е 10 923 m – в Марианската падина. Той е важен източник на ресурси за все по-нарастващото население на планетата, но в същото време е все по-засегнат от човешката дейност. Има изключително значение за живота на Земята, защото осигурява половината от кислорода в атмосферата, поглъща част от въглеродния диоксид, влияе върху климата на планетата, и съдържа огромно количество минерални и биологични ресурси.

Идеята на празника се състои в отдаването на почит на океаните и тяхното особено значение за човечеството. Флората и фауната на океаните е източник на храна и развлечение за хората. Самите водоеми пък са важни морски линии за търговия и пътешествия.

Денят цели и да популяризира различни екологични инициативи, които да намалят вредите от замърсяванията и свръх консумацията на риба и рибни продукти. Те могат да сложат край на някои видове и така да нарушат естественото биологично равновесие.


Последна промяна: 10:06, 08 юни 2020