В Странджа планина може да срещнете уникални черни щъркели

Шрифт: A A A
  отпечатай

Гнезда на черни щъркели са открити на няколко места – местността Бяла вода, край р. Папийско дере в землището на с. Варвара и др. Популацията на вида в границите на парка е оценена на 13 - 14 двойки.

Подобно на белия си родственик, черният щъркел също е прелетен вид, но в сравнение с него долита по-рано (в края на февруари) и отлита по-късно (в средата на октомври).

В последните години се наблюдава и все по-често оставане на отделни групи черни щъркели в България и през зимата. Гнездовият период започва в края на март. Снасят от 2 до 6 яйца, обикновено 3 - 5.

Мътят и двамата родители, като се редуват, в продължение на 35 - 38 дни. Малките излитат от гнездото в края на юли, като 1 - 2 седмици след това възрастните птици продължават да хранят и да се грижат за тях. Храната се състои предимно от риба, по-рядко от белия щъркел се храни с жаби и други земноводни. Яде също така влечуги, гризачи, насекоми, мекотели и др.

Черният щъркел е рядък и защитен в България и Европа вид , вписан е в Червената книга на България, с категория "Уязвим".


Последна промяна: 11:05, 28 май 2020