ИЗГРАЖДАТ ЕТНОГРАФСКА ЕКСПОЗИЦИЯ В РИБАРСКОТО СЕЛИЩЕ ЧЕНГЕНЕ СКЕЛЕ

Шрифт: A A A
  отпечатай

Дългогодишните усилия за съхранение, модернизация и социализация на рибарското селище Ченгене скеле най-накрая са на път да се увенчаят с успех. Изчистването на проблемите със собствеността позволи на Община Бургас да търси европейско финансиране. Тя подготви няколко отделни проекта, които получиха положителна оценка и одобрение. По един от тях, наречен "Силата на водата", ще бъде обновена и развита инфраструктурата на рибарското селище, а също така ще бъде закупено корабче за туристически пътувания. Той е финансиран по ОП "Региони в растеж". С втори проект по Програмата за морско дело и рибарство ще се изгради покрита лодкостоянка, а вече е одобрен и трети тематичен проект по същата програма.

Преди броени дни между Община Бургас, Управляващия орган на Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 и МИРГ "Бургас - Камено" бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект "Опазване и популяризиране на самобитността на рибарско селище Ченгене скеле".

Планираните дейности включват инвестиции, свързани с изграждането на етнографски комплекс, изготвяне на проучване за опазване и популяризиране на нематериалното културно наследство, свързано с рибарството в Бургаския залив. Предстоят изработване на интерпретационни програми, подготовка на аниматори за тяхното провеждане, дейности за популяризиране на дестинацията.

Като част от този проект ще бъдат изградени три малки постройки с експозиционни функции. Те ще бъдат еднопространствени, с дървена конструкция и площ от 30м2 затворен обем и 10м2 навес пред входа. Предназначението им е в тях да бъдат поместени постоянни изложби и интерактивни инсталации, представящи рибарския живот. Наблизо ще има дървен навес за външни експозиции и демонстрации, както и приемна сграда - информационен център с каса и санитарен възел. В и между постройките е предвидено разполагането на различни експонати от рибарския бит.

С изпълнението на тези три свързани и надграждащи се проекта Община Бургас иска да развие и популяризира уникалността на селищното образувание "Ченгене скеле", за да го превърне в целогодишна туристическа дестинация, като едновременно с това съхрани нематериалното културно наследство, традиции и природата в района.

Най-много регистрирани рибари в цяла България има в Ченгене скеле. По тяхно желание Община Бургас подготви всички проектни предложения и всяка следваща своя стъпка тя обсъжда с общността.

 


Последна промяна: 11:04, 29 април 2020