Отчет по Стратегия за устойчиво развитие на туризма в Община Бургас - период 2018-2019 г

Шрифт: A A A
  отпечатай

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на едно от задълженията на кмета на Община Бургас с оглед управлението на процеса по изпълнение на „Стратегия за устойчиво развитие на туризма в община Бургас 2018-2023 година“, а именно изготвяне на ежегодни мониторингови доклади, в които се описват осъществените през годината дейности и техните непосредствени резултати.

Настоящият документ включва информация към 31.12.2019 г., като предвид скорошното изтичане на календарната 2019 г., естествен ограничител за анализа на данните е достъпността до актуална информация.

Предимно са използвани годишни отчетни данни за 2018 г. и данни за 2019 г., обхващащи месеците от януари до сепетември. Изработването на настоящия мониторингов доклад е осъществено от екип на “Колеж по туризъм” към университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас в състав: Ръководител на екипа: Проф. д-р Братой Копринаров Членове на екипа: Доц. д-р Розалин Янев Доц.. д-р Веселина Атанасова Гл. ас. д-р Елена Илиева Ас. Катя Георгиева.

Свали файл >


Последна промяна: 15:04, 08 април 2020