НАП няма да глобява за отказана резервация

Шрифт: A A A
  отпечатай

Националната агенция по приходите (НАП) няма да глобява туроператори при отказана резервация. Това се е договорил туристическия бранш с приходната агенция по време на среща, посветена на наредбата за касовите апарати в сряда. След като въпросната Наредба Н-18 бе отменена до 31 юли, НАП започна да провежда ежеседмични срещи с представители на бизнеса, за да може да изяснят спорните точки и неточностите в текста.

От Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) поискаха да се дефинира кой момент се счита за начало на продажбата и какво представлява процесът за управление на продажбите. Туристическият бранш изрази подобни притеснения на предишна среща, тъй като изискване на наредбата е във всеки един момент да има генериран уникален номер на продажба (УНП).

При туроператорите обаче УНП може да остане незавършен заради отменена резервация. „Бизнесът имаше притеснения, че неприключените УНП ще се считат от агенцията като рисково поведение и потенциално неплащане на данъци – за нас това е браншово-специфичен модел и няма пречка тези УНП да останат такива, каквито са”, увери говорителят на НАП Росен Бъчваров. Той допълни, че поръчките, които няма да се превърнат в продажби, са ценна и полезна информация за НАП.

Дефиниция за начало на продажбата пък ще бъде прокарана в наредбата, тъй като към момента такава липсва. Според Ясен Танев от БСК проблем не е генерирането на УНП, а това кога се случва генерирането. „Процесът трябва да бъде обърнат в юридическа рамка заедно с методолозите на НАП”, каза Танев. По време на срещата разработчиците на софтуер за управление на продажбите (СУПТО) поставиха под въпрос доколко е необходима връзката между СУПТО и фискалното устройство.

Според тях фискалните устройства са нестабилни и затова е по-добре УНП да се генерира от софтуера. От НАП се усъмниха как търговците ще докажат, че информацията не е манипулирана и как агенцията ще получава информация за извършена продажба. Затова и от следващата седмица разработчиците на софтуер ще получат писмена инструкция, в която ще има записани задължителните изисквания към програмистите. Към момента са регистрирани над 1000 СУПТО. Изискванията към фискалните бонове ще бъдат облекчени в случай на издадена фактура или друг подобен документ


Последна промяна: 18:03, 26 март 2020