За поредна година броим зимуващите водолюбиви птици в България

Шрифт: A A A
  отпечатай

От 9-и до 12-и януари Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) организира преброяване на зимуващите водолюбиви птици у нас. Над 100 доброволци и членове на БДЗП и участващите партньори, обединяват усилията си в повече от 40 екипа. Те ще посетят всички големи водоеми в страната. В същия период ще бъдат преброени птиците и в почти всички европейски страни, от страните от Африка и Близкия Изток.

В България ще бъдат обхванати над 200 влажни зони, включващи Дунавското и Черноморското крайбрежие, и всички големи язовири и реки във вътрешността на страната, където зимуват водолюбивите птици. Участниците ще отчетат броя, вида и разпространението на птиците. Резултатите ще дадат отговор на въпроса повече или по-малко са птиците у нас през тази зима и какви са основните заплахи за тях. По време на преброяването специално внимание ще се обърне на зимуващите пойни и тундрови лебеди, тъй като през 2020 г. се провежда международното преброяване на двата вида. 

Преброяването на зимуващите водолюбиви птици се провежда в международен мащаб от 1967 г. и е едно от най-масовите събития в областта на природозащитата, включващо близо 15 000 експерти и доброволци. То дава оценка за състоянието на популациите на водолюбивите птици и за състоянието на местата, където те зимуват, много от които са част от екологичната мрежа Натура 2000.

 

 

*сн. Йордан Христов


Последна промяна: 11:01, 13 януари 2020