Селищна и пътна мрежа в Източна Странджа през Късната Античност

Шрифт: A A A
  отпечатай

Музейната лекция на 9 ноември е посветена на археологическите проучвания в Странджа планина.  Бургаският археолог Йото Йотов ще представи наблюдения и интерпретации върху историята и археологията на Източна Странджа през Късната Античност и Средновековието. Поради много по-слабата степен на проученост, акцентът на изследването е върху вътрешността на Източна Странджа, чието историческо минало все още остава слабо изследвано, така че всеки опит за изясняването му е съществен и би могъл да бъде полезен за бъдещи проучвания.

Традиционната лектория на Бургаския музей ще се проведе тази събота, 9 ноември, от 11:30 часа в Етнографската експозиция на ул. "Славянска" 69 (зад църквата „Св. Св. Кирил и Методий“). Входната такса е преференциална – за възрастни 2 лв., а за учащи и пенсионери – 1 лв.


Последна промяна: 16:11, 12 ноември 2019