Розови фламинги гостуват на Атанасовското езеро

Шрифт: A A A
  отпечатай

Атанасовско езеро е Натура 2000 зона с разнообразни режими - северната част е поддържан резерват, южната част е защитена местност, а цялото езеро, както и прилежащите земеделски земи са включени в едноимената защитена зона - част от Европейската екологична мрежа.

Освен удивителните фламинги, в момента в езерото има и други любими розови птици - розовите пеликани. Сега тук могат да се видят до 3-4000 птици, които нощуват и почиват по дигите, а през деня прелитат до езерото Вая, за да се хранят. Многобройните ята на дъждосвирцовите птици - крайбрежни бекаси, водобегачи и брегобегачи, изпълват басейните и радват природолюбителите. Младите на саблеклюните, кокилобегачите и дъждосвирците са вече съвсем самостоятелни и са готови да поемат по дългите пътища на своите миграции.

Повече информация за обитателите на езерата около Бургас и тяхното наблюдение можете да получите от:

-Природозащитен център "Пода"- тел. за контакт: 0878 252 722; poda@bspb.org

-Регионален офис на Българска Фондация Биоразнообразие - тел. за контакт: 0896 798 908; saltoflife@biodiversity.bg

-Екопарк за биоразнообразие и алтернативен туризъм "Вая"- тел. за контакт: 0899 840 138.


Последна промяна: 15:08, 20 август 2019