Чужденците силно впечатлени от веломаршрутите и термалните извори в Бургаски регион

Шрифт: A A A
  отпечатай

Чуждестранните туристи най-силно се впечатляват от веломаршрутите и термалните извори в Бургаски регион. Това споделиха днес зам.-кметът Йорданка Ананиева и Красимира Костова – директор на историческия музей в Средец на заключителна пресконференция по проект „Магията на древността и красотата на природата от Бургаския залив до Странджа”.

Проектът бе реализиран в партньорство с общините Бургас, Приморско, Малко Търново, Средец и Камено за период от 24 месеца. Целта му бе да се развият туристическият потенциал на региона, алтернативният поминък, да се увеличи туристическият сезон и да се търсят нови пазарни сегменти.

В рамките на проекта бяха разработени два основни туристически пакета и 16 маршрута, представени в 10 карти и брошури, разкриващи красотата и природните дадености от Бургаския залив до Странджа планина, филм, брошури и публикации в български и чуждестранни туристически издания. Проведени са 8 уъркшопа за журналисти на туристически издания, 3 експедиентски тура в Бургаски регион и участия в престижни международни туристически борси в страната и в чужбина – Германия, Италия, Холандия, Унгария, Румъния.

         „Международните изложения преминаха при силен интерес от страна на чуждестранните туристи. Много от тях познаваха добре Бургаски регион, като по-възратните с носталгия си спомниха за нашето Черноморие. Интерес имаше към веломаршрутите, термалните извори и следите от римска култура по нашите земи“, сподели зам.-кметът Йорданка Ананиева.

         „По-голямата част от работата е вече свършена – имаме едно добре изградено партньорство с общините в региона. Това, което след проекта предстои е да предложим на туроператорите да включат готовия туристически продукт в програмите си и така да го наложим на туристическия пазар още през следващия сезон“, допълни още Йорданка Ананиева.

         Проектът се финансира по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013 г.“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, операция 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011, „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”.

 


Последна промяна: 17:07, 24 юли 2014