"Лагуната на живота" - ново европейско признание за Атанасовско езеро

Шрифт: A A A
  отпечатай

Нов проект за Атанасовското езеро стартират през тази година Българска фондация Биоразнообрази, Българско дружество за защита на птиците, "Черноморски солници" АД и местната организация „Заедно 2011“. Това е поредното доказателство за високата консервационна стойност на езерото и за европейската му значимост, оценена по достойнство от Програма LIFE на Европейската комисия.

В хода на 6-годишния проект "Лагуната на живота"ще се популяризират екосистемните услуги от езерото и ползите от Натура 2000 зоната, както за хората, така и за самата територия. От екипа на проекта обясняват, че ще се търси устойчив финансов механизъм, който да позволи дългосрочното опазване на тази природна територия чрез създаване на специален фонд и добавена стойност на продукти, свързани с езерото. Сред другите важни цели на проекта е и възстановяването на 3 големи диги, съществували повече от 40 години. Това е необходимо, за да се подобри циркулацията на водите и технологичния процес на солниците. Затова ще бъде използвана технология от началото на 20 век, която вече не се ползва. Покрай работата с дигите ще се създаде и 5 хектара нова гнездова територия за птиците.

Друга амбициозна цел пред партньорите е възстановяването на считаното за изчезнало растение морска рупия. Според тях чрез него ще се подобри качеството на водата в Атанасовското езеро. 14 километра вътрешни канали и 17 километра минидиги също ще бъдат възстановени в рамките на проекта. Ще бъде ремонтиран и морски шлюз Север. По този начин пък ще бъде поддържана жизненоважната връзка с морето.


Последна промяна: 14:02, 20 февруари 2019