Днес отбелязваме Световния ден на влажните зони

Шрифт: A A A
  отпечатай

Всяка година на 2 февруари се отбелязва Световният ден на влажните зони. През 1971 г. на същата дата в иранския град Рамсар е подписана Конвенцията за влажните зони. Рамсарската конвенция е първият и единствен до днес международен договор за опазване и устойчиво ползване на природните ресурси, насочен към специфичните екосистеми. Първоначално, Рамсарската конвенция е създадена като международен договор с цел опазване на влажните зони предимно като местообитание на водолюбиви птици. От тогава насам, Конвенцията разширява своя обхват и понастоящем обхваща всички аспекти на опазването и разумното ползване на влажните зони, признавайки ги като екосистеми с жизненоважна значимост по отношение на опазването на биологичното разнообразие, управлението на водите и благосъстоянието на човешките общности.

През 2019 г. Световният ден се отбелязва под надслов „Влажните зони и климатичните промени”. И тази година Природозащитният център на БДЗП „Пода" до Бургас ще направи специален подарък за всички, които обичат птиците и природата и желаят да научат повече за тях. Днес на всички посетители ще бъде представена безплатно беседата за защитената местност и за опазването на влажните зони. За повече информация: http://bspb.org/poda/bg/contact-us.html


Последна промяна: 09:02, 02 февруари 2019