С интерактивни демонстрации децата ще учат за климатичните промени

Шрифт: A A A
  отпечатай

Интерактивна демонстрация върху пясъчна кутия показва на учениците до какво могат да доведат наводненията. Инсталацията е изложена в Детския отдел на Регионална библиотека “Пейо Яворов”. Тя е подходяща както за уроци по околен свят за начален курс, така и по география за среден и горен курс.

Чрез „игра“ със специалния кинетичен пясък и благодарение на специален софтуер, децата могат да „създават“ релефа, да правят карти и да покажат индивидуално или групово своите знание. Могат да „пускат“ дъжд и дори да изригват вулкани. Но още по-интересно е, че благодарение на възможността „да вали“ върху пясъчната кутия, децата лесно могат да видят какъв е ефектът от наводненията, какво се случва, ако се увеличи твърде много нивото на водата и каква е ролята на влажните зони.

Идеята е да се формира екологично мислене и навици сред децата и учениците, да се повиши разбирането им за взаимовръзките в различните екосистеми и ролята на човека в тези процеси. 

Достъпът до кутията в Детския отдел на Регионалната библиотека е свободен всеки ден от 9.00 до 17.30 часа. За организирани посещения е необходима предварителна заявка на тел. 056 86 09 04.


Последна промяна: 14:10, 11 октомври 2018