За 31-ви пореден път доброволци от цялата страна ще се съберат за традиционната Бригада “Атанасовско езеро”

Шрифт: A A A
  отпечатай

Инициативата се провежда от 1988-а година насам с цел да подобри условията за гнездене на птиците в естествения резерват.

Тази година бригадата ще се проведе в дните от 23 до 28 август. По време на бригадата доброволците ще се включат в комбинация от практични и образователни дейности.

Основните задачи за бригадата през 2019 са:

- да се извършат поддържащи дейности на съществуващите изкуствени острови за гнездене и почивка на птици. Тези съоръжения са построени от доброволци в рамките на предходни бригади и имат изключително важна функция за някои видове птици в езерото. На тях ежегодно гнездят над 400 двойки речни рибарки. Извън гнездовия период, същите острови се ползват за нощувка и почивка от къдроглави пеликани. Островите изискват ежегодни ремонти и поддръжка, за да функционират нормално. Участниците в лагер “Атанасовско езеро” ще имат възможност да се запознаят от “първа ръка” с тези важни за птиците съоръжения и да допринесат за тяхното съществуване в бъдещето.

- теренни проучвания на птиците в езерото ще бъдат извършвани успоредно с дейностите по островите. Всеки ден екипи, водени от опитни орнитолози, ще извършват полеви наблюдения на птиците в района на езерото.

Единият екип ще проучва есенната миграция на реещите птици (щъркели, пеликани, жерави, грабливи птици) от стационарна точка близо до лагера. Това е най-традиционната дейност на лагера, която се извършва още от първите лагери преди 40 години. Основният вид птица, която мигрира по това време на годината, е белият щъркел, като рекордния брой преминаващи на ден птици достига 70 000 индивида.

Вторият екип ще извършва проучване на водолюбивите птици в езерото. По време на миграция Атанасовско езеро е важна спирка за почивка и хранене на огромно разнообразие от видове. По време на лагера доброволците ще могат да наблюдават групи от десетки хиляди птици, включващи различни видове чайки, дъждосвирци, патици, чапли и много др.

Следенето на числеността на птиците, както и местата за хранене и почивка, които използват, е ключова информация за тяхното опазване. Участниците в лагер “Атанасовско езеро” ще имат възможност да помогнат за извършването на тези изследвания и да натрупат опит в разпознаването и преброяването на различни видове птици.


Последна промяна: 10:08, 20 август 2019