Парламентът одобри създаването на туристическа полиция

Шрифт: A A A
  отпечатай

Според закона досега контролът на предоставяните туристически услуги се осъществяваше от Комисията за защита на потребителите (КЗП). Сега тя ще има последваща функция - съставените констативни протоколи ще се изпращат до КЗП за допълнителен контрол и налагане на санкции. За подобна възможност министърът на туризма заговори още от миналата година. Новото контролно звено ще проверява лица, извършващи туристически услуги, както и туристически обекти, хотели, плажове, заведения и други.

С промените се въвеждат по-сериозни гаранции за защита за туристите. Търговецът ще е длъжен да възстанови платената сума на пътуващия, ако туристическите услуги или част от тях не са били предоставени по вина на туроператора заради неплатежоспособност или несъстоятелност. Министерството на туризма ще е централно звено за контакт с останалите държави от ЕС при предоставянето на туристически услуги.

Освен българи, професии като екскурзовод, планински водач и ски учител, ще могат да упражняват и граждани на държава - членка на ЕС, и на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Швейцария, гласят още промените в закона.

 


Последна промяна: 14:04, 26 април 2018