В Бургас ще бъде изградена станция за разграждане на отпадъци от ресторанти

Шрифт: A A A
  отпечатай

Изграждането на анаеробна инсталация за третиране на биоразградими отпадъци има за цел да бъдат обхванати и обработени и хранителните отпадъци от домакинства и заведения за обществено хранене. При анаеробното разграждане на био отпадъците ще се извлича метан, а на изход ще се получава ферментационен продукт, годен за рекултивация на замърсени терени. През 2018 ще стартира проектирането и изграждането на инсталацията. Тя ще бъде финансирана по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г. в изпълнение на целите на Общината и Регионалното сдружение за управление на отпадъците за намаляване на количествата депонирани отпадъци.

Анаеробното разлагане е естествен процес, който е бил използван от човечеството в продължение на десетилетия. При него група бактерии последователно разграждат органичната материя и отделят биогаз в условия на липса на кислород (анаеробни условия). Основните предимства на този процес са производство на биогаз и значително намаляване на обема на отпадъците.


Последна промяна: 10:01, 24 януари 2018