Бургас става все по-привлекателна дестинация за целогодишен туризъм

Шрифт: A A A
  отпечатай

В края на май и началото на юни Община Бургас и Общините Приморско, Малко Търново, Средец и Камено организират експедиторски тур за журналисти, както и уъркшоп за журналисти и туроператори, във връзка с изпълнението на проект "Магията на древността и красотата на природата от Бургаския залив до Странджа".

Проектът се финансира по Оперативна програма "Регионално развитие 2007 - 2013 г.", съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Основна насока на проекта е интегрирано управление и ефективен маркетинг на туристическия потенциал на Бургас и общините - партньори по проекта. Целта му е да популяризира региона като примамлива туристическа дестинация за целогодишно посещение.

В периода от 28 -ми до 30-ти  май гостите се насладиха на разнообразна програма. Те се отправиха на морско пътешествие до остров "Света Анастасия", посетиха крепостта Русокастрон и античния град Деултум,Тракийското мегалитно светилище Бегликташ и много други  туристически обекти, природни и исторически забележителности, от Бургаския залив до Странджа.

На 31 май и 1 юни в гр. Средец се проведе Националният тракийски  фолклорен събор "Божура", където посетителите се запознаха със стародавните  традиции на местността.

На събитията присъстваха г-жа Йорданка Ананиева - зам.-кмет на Бургас,  Красимира Костова - директор на историческия музей в гр. Средец, Дора Александрова - специалист туризъм в ОП "Туризъм" към Община Бургас и др.

 

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект "Магията на древността и красотата на природата от Бургаския залив до Странджа, договор BG161РО001/3.2-02/2011/016, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007 - 2013г.", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Бургас и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

 

Последна промяна: 14:06, 04 юни 2014