Организира се конкурс за детска рисунка на тема "Земята, пчелите и хората"

Шрифт: A A A
  отпечатай

Денят на Земята е нерелигиозен празник в света, отбелязван от над половин милиард души, насочен към опазване на планетата Земя и съхраняване на живота върху нея.
Целта на конкурса е да създаде широка гражданска подкрепа за устойчиви и ефективни екологични политики за развитие в Република България и в частност Община Бургас.

Всеки участник може да участва в конкурса с една творба. Крайният срок за получаване на творбите 14.04.2017 година. Произведенията могат да бъдат изпратени препоръчани по пощата, куриерска служба както и сканирани по email. Произведенията няма да се връщат.

Участници: 
Ученици от 5 до 18 години, разпределени в четири възрастови групи: І- ва 5-6 г.; ІІ-ра 7-10 г.; ІІІ-та 11-14 г.; и ІV -та 15-18г.

Тематичен обхват: 
„Опазване на Земята и пчелите от хората“, „Живот на Земята без пчели“, „Деня на Земята“.

Жанров обхват: В конкурса могат да участват творби на:
- живописта и графиката /рисунка, карикатура/;
- скулптурата и приложно-декоративните творби и проекти.

Материали и техники: По избор. 

Формат на листа:
А 4 или блок № 4;
35 х 50 см – без паспарту.

Всяка творба да съдържа следната информация:
- трите имена на автора;
- клас, възраст;
- училище, извънкласно звено, ръководител;
- точен адрес;
- телефон и e-mail за контакт на участника и родител/или учител/
Наградите на участниците ще бъдат връчени на тържество по случай деня на Земята, на 19.04.2017г., в Културен център Морско казино Бургас от 18:00 ч. Списък с имената на победителите и творбите им ще бъдат публикувани във в. „Български фермер” – медиен партньор на конкурса; в сайта на Федерация на българските пчелари; сайта и Фейсбук страницата на пчеларска ферма „Кесери“, и на Фейсбук страниците на Културен център Морско казино и Регионална библиотека „Пейо Яворов“.

Адрес за изпращане на творбите: 
гр.Бургас 8000 ул. "Булаир" №10 
до: Регионална библиотека "Пейо Яворов" 
за: Конкурса „Земята, пчелите и хората“ 
За контакти: 0895 45 55 55 – Павлина Кесерджиева 
Е-mail:pavlina@kesery.bg


Последна промяна: 16:04, 04 април 2017