Нека заедно преброим врабчетата в България!

Шрифт: A A A
  отпечатай

Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) обявява кампания за преброяване на врабчетата у нас.Тя ще се състои на 8 април от 09:00 до 12:00 ч. и в нея може да се включи всеки. Необходимо е единствено да се отделят 10 минути, през които да наблюдавате зоната около вас, да се преброят видяните врабчета, а данните да се запишат на адрес - vrabcheta.bg.
Мисията на кампанията е да оцени състоянието на трите най-често срещани вида врабчета - домашно, полскои испанско, а те се разпознават лесно, посочиха експертите и добавиха, че подробна информация е публикувана на сайта на кампанията.

Врабчетата са индикатор за градската среда, те предпочитат живота в близост до населените места и една от хипотезите за намаляването на броя им е замърсяването на градовете, шума, намаляването на зелените площи и на местата, където гнездят. 

Идеята е врабчетата да се броят ежегодно, така че да се установи каква е трайната тенденция в популациите им и да се установят причините за тези тенденции.

Кампанията е съпътствана със специално издание на книгата "Ние, врабчетата" на Йордан Радичков.


Последна промяна: 11:03, 29 март 2017