Бургас е включен в проект за развитие на съвместни продукти по Интеррег България - Турция

Шрифт: A A A
  отпечатай

Проектът „Съвместни инициативи за промоция на трансграничния регион България - Турция като атрактивна туристическа дестинация – JOINT TOUR“ ще се изпълнява съвместно от Министерството на туризма, Бургаската регионална туристическа асоциация (водещ партньор) и Дирекция по култура и туризъм – Къркларели. Той  е на обща стойност 106 064,85 евро (207 444,81 лв.), от които 85% се осигуряват по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ (90 155,11 евро), а националното съфинансиране от 15% (15 909,74 евро) се осигурява от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Бюджетът на Министерството на туризма в проекта е на стойност 30 004,50 евро (58 683,70 лв.). Срокът на изпълнение на проектните дейности е 15 месеца.

Проектът цели повишаване на възможностите за използване на туристическия потенциал на целевата трансгранична територия чрез промоционални дейности и реклама на ресурсите и на възможностите за туризъм в дестинацията. Той ще способства за подобряване на трансграничното сътрудничество чрез развитие на обща дестинация и съвместни туристически продукти, промоция на регионален имидж и ефективен маркетинг. Резултатите от проекта са насочени още към подобряване на достъпа до туристическа информация в трансграничния регион и за повишаване на осведомеността за трансграничната дестинация Бургас-Хасково-Ямбол-Къркларели-Одрин.

Дейностите по проекта предвиждат: 1) Разработване и промоция на два интегрирани трансгранични туристически продукта; 2) Разработване на съвместен план за действие за промоция на трансграничния регион като туристическа дестинация; 3) Провеждане на съвместна кампания за популяризиране – разработване на рекламни материали; визуализация и публичност; доставка на киоски;  организиране на 3 рекламни тура; прилагане на интернет базирани рекламни инструменти.


Последна промяна: 10:03, 29 март 2017